آیا عیسی مسیح خداست؟ Mp3 Indir

Indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:

Bedava Indir

Mp3 (01:59)

Benzer Müzikler
14:12
آیا عیسی مسیح ادعایی خدایی کرد؟
05:50
(موعظه کوتاه) معنای عیسی پسر خداست 17.04.2016
02:24
مسیحیت از نگاه اسلام
06:34
عیسی مسیح تنها راه نجات است
31:20
دیدن عیسی مسیح درخواب
01:24
کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟
02:13
کتاب مقدس را چگونه تفسیر کنیم؟
02:10
آیا عیسی مسیح دو پدر دارد ؟
34:15
درس7- خدای تثلیث و چگونه عیسی مسیح پسر خداوند است
03:43
پرسش و پاسخ مسیحیت-آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا نمود که خداست؟