مسيح مرا تولد تازه بخشيد و به يک مسيحی واقعی تبديل شدم Mp3 Indir

Indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:

Bedava Indir

Mp3 (04:48)

(HOST TXT)
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a
Benzer Müzikler
25:32
اصول ایمان مسیحیت - تولد تازه
06:34
عیسی مسیح تنها راه نجات است
59:42
تاریخ دقیق تولد عیسی مسیح چه زمانی است ؟
17:16
چرا مسیحی میشویم A3
24:08
برتری مسیحیت نسبت به اسلام چیست؟
39:42
سئوالات یک اینترویو.بخش مذهبی مسیحیت بخش دوم
18:05
تولد دوباره , زندگی نو ویژگی منحصر بفرد در مسیحیت
05:22
سمیرا کیهان نو کیش مسیحی که از درد هایش می گوید تا زمانی که عیسی مسیح قلبش را لمس کرد
02:33
فرقه بین مسیحیت و اسلام در چی‌ است ؟
06:28
محبت را از عيسی مسيح دريافت کردم