مسيح مرا تولد تازه بخشيد و به يک مسيحی واقعی تبديل شدم Mp3 Indir

Indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:

Bedava Indir

Mp3 (04:48)

Benzer Müzikler
03:34
شهادت یک ایرانی که صد در صد اعتقاد دارم به عیسی مسیح که او خداوند زنده است و مسیح عشق شادی وزندگیست
09:18
نوکیشان مسیحی
06:34
عیسی مسیح تنها راه نجات است
01:34
چرا مسیحی شدم
13:03
چگونه مسیحی شدم:مصاحبه مهرنوش لطفی با خبر گذاری صدای مسیحیان ایران
02:54
چرا مسیحی شدم؟
07:07
S09Da تولد مسیح
17:16
چرا مسیحی میشویم A3
11:59
جمشید رضایی (چگونه مسیحی شدم) part 1 of 3
59:42
تاریخ دقیق تولد عیسی مسیح چه زمانی است ؟