نقد مسیحیت ،استاد رائفی پور Mp3 Indir

Indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:

Bedava Indir

Mp3 (03:53)

(HOST TXT)
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a
Benzer Müzikler
03:16
تقلب در انجیل و ضایع شدن شوبیرگ استندلی توسط دکتر احمد دیدات در مناظره ، دکتر احمد دیدات
05:37
استاد رائفی پور - امام حسین علیه السلام در انجیل
10:36
1492 کشفی دروغین ( کشف قاره آمریکا ) سخنرانی استاد رائفی پور
03:01
مجموعه کلیپ های باحال محمد امین کریم پور
53:09
رائفی پور - ثقلین مسیر گم‌شده - ۱۳۹۲
04:08
درماندگی یک مسیحی در مباحثه با علامه اللهیاری
07:03
وجود جنین انسان در کوکا و پپسی های تولید ایران؟ ❖ رائفی پور
56:51
موعظه برادر ادوارد هوسپیان مهر ـ پنج دلیل برتری مسیحیت بر تمام ادیان __ جلسه روز یکشنبه ۷۹
40:12
ایران در آخرالزمان ● استاد رائفی پور
04:13
حضرت مسیح و خدای خورشید - استاد رائفی پور